Kullanım Kılavuzu

UYGULAMA KILAVUZU

Gelişimsel Destek Programı (0-36 aylık gelişimi risk altındaki çocuklar için), 0-3 yaş arası gelişimsel gerilik gösteren, gelişimsel gerilik gösterme riski olan ve normal gelişim gösteren bebek ve çocukların tüm gelişimsel alanlarda desteklenmesine yönelik hazırlanmış bir programdır.

Gelişimsel Destek Programı, her gelişim alanında belli yaş dönemlerine göre sıralar ve her beceriyi bir amaç olarak görür. Bu amaçları kazandırmaya yönelik de etkinlikleri, nitelikli ebeveyn-çocuk etkileşimi temelinde ele alarak ebeveynlerin evde, uzmanların kurumda ve ebeveynlerin uzmanlarla birlikte hem evde hem de kurumda birlikte çalışarak çocuğun gelişimini desteklemeyi hedefler. Gelişimsel Destek Programın’da her modül bir gelişim alanını kapsamaktadır. Gelişimsel Destek Programı, bilişsel, iletişim, sosyal-duygusal, motor ve özbakım gelişim alanlarına ilişkin modülleri bir yaşına kadar olan süreçte üçer aylık dönemler halinde, bir-üç yaş arası süreçte ise altışar aylık dönemler halinde ele almaktadır. Her gelişim alanına ilişkin modülde, gelişim alanına yönelik amaç ve etkinlikler ilgili alanın baş harfleri alınarak kodlanmış ve sıralama yapılmıştır. Örneğin,

 • Bilişsel becerilere ilişkin amaç ve etkinlikler “BB” olarak kodlanmıştır.
 • İletişim becerilere ilişkin amaç ve etkinlikler alıcı dil için “ADB”, ifade edici dil için “IDB” olarak kodlanmıştır.
 • Sosyal-Duygusal gelişime ilişkin amaç ve etkinlikler “SDG” olarak kodlanmıştır.
 • Motor becerilere ilişkin amaç ve etkinlikler büyük kas becerileri için “BKB”, küçük kas becerileri için “KKB” olarak kodlanmıştır.
 • Öz Bakım becerilerine ilişkin amaç ve etkinlikler “ÖBB” olarak kodlanmıştır.Her modül yanlarında renkli kutular içeren aşagıdaki başlıklar altında oluşturulmuştur.
 • Amaçlar
 • Bebeğinizin Yapabildikleri
 • Bebeğinize Uygulayabileceğiniz Etkinlikler
 • Bebeğinizin Etkinlikleri Kolay Yapabilmesi İçin Neler Yapabilirsiniz
 • Kullanabileceğiniz Yararlı Eşya ve Durumlar başlıklarından oluşmaktadır.
   
GELİŞİMSEL DESTEK PROGRAMI’nın BİLEŞENLERİ

Gelişimsel Destek Programı, ebeveynin ya da uzmanın bağımsız bir şekilde ya da birlikte çocuk ile çalışmasına imkan sunar. Modüllerde yer alan “Amaçlar” kısmı ilgili gelişim alanında ilgili yaş döneminde normal gelişim sürecinde çocuğun göstermesi beklenen becerileri ifade eder. Amaçların sıralaması 1’den başlar ve süreklilik arzeder. Örneğin, bilişsel gelişim alanında 0-3 ay döneminde 4 amaç yer almaktadır. Yaş olarak 3. ayın sonunda olan bir çocuğun bu bölümde yer alan 4 beceriyi de kazanmış olması ve göstermesi beklenir. Başka bir deyişle birinci amacı çocuğun daha erken ve daha sonra sırasıyla 2, 3 ve 4. becerileri göstermesi beklenir. Ebeveyn ya da uzman çocuğun bulunduğu yaş dönemine ilişkin becerileri ilk amaçtan başlayarak, sınayarak çocuğun ilgili beceriyi gösterip göstermediğine bakar ve göstermediğine ilişkin gözlemleri ve degerlendirmesi sonucu ilgili beceriyi “Bebeğinize Uygulayabileceğiniz Etkinlikler”, “Bebeğinizin Etkinlikleri Kolay Yapabilmesi İçin Neler Yapabilirsiniz” ve “Kullanabileceginiz Yararlı Eşya ve Durumlar” kutularındaki bilgileri kullanarak kazandırmaya ya da geliştirmeye çalışır.

“Bebeğinize Uygulayabileceginiz Etkinlikler” kısmı ilgili becerilerin (amaçların) kazandırılmasında ebeveyne ve uzmana pratik strateji/teknik ve öneriler içermektedir. Her amacın koduna göre (Örnegin, BB-1, Bilişsel Beceriler-1) etkinlikler yer almaktadır. Bu pratik strateji/teknik ve önerilerin sık tekrar edilmesi, ilgili beceriyi çocuğun kazanmasına yardımcı olacaktır.

“Bebeğinizin Etkinlikleri Kolay Yapabilmesi Için Neler Yapabilirsiniz” kısmı ise çocuk ile birlikte iken ebeveynlerin ve uzmanların çocukla daha nitelikli etkileşimlere girmeleri ve ilgili becerileri daha kolay kazanmaları ya da geliştirmelerine yardımcı olacak pratik önerileri kapsamaktadır. Çocuk ile birlikte iken bu önerilere dikkat edilmesi ve bu önerilen uygulamaya yansıtılması çocuğun ilgili becerileri daha hızlı kazanmasına ya da geliştirmesine yardımcı olacaktır.

“Kullanabileceğiniz Yararlı Eşya ve Durumlar” kısmı ise ilgili becerileri kazandırırken ya da geliştirirken ne tür oyuncak, eşya ya da durumu kullanabileceğinize ilişkin önerileri kapsamaktadır. Bazı durum, oyuncak ve eşyalar ilgili oldukları beceriler ile ilişkilendirilmiştir. Örneğin, Bilişsel gelişim alanında 0-3 ay döneminde “Zil, Çıngırak (BB-1 için)” şeklinde ifade edilmiştir. Başka bir deyişle, Bilişsel Becerilerde 1. amacı (beceriyi) kazandırmak ve geliştirmek için zil ve çıngırak etkili bir şekilde kullanılabilecek araçlardandır.


GELİŞİMSEL DESTEK PROGRAMI’nın aşağıdaki uygulama biçimleri ile kullanılabilir:
 1. Uzman desteği olmadan evde ebeveynlerin tek başına çocukları ile kullanımı
 2. Uzmanın kurumda çocukla birebir kullanımı
 3. Uzmanın ebeveyn ile işbirligi içinde kurum ve/veya ev temelli olarak çocukla kullanımı
Mesaj Gönder

Aşağıdaki formu kullanarak, görüş ve önerilerinizi bildirebilirsiniz.